Pentuvälitys

Pentuvälitys

Pentuvälityksen toimintaohje

1. Yhdistyksen pentuvälitys välittää vain ja ainoastaan kerhon jäsenten kasvattamia pentueita.
2. Pentueen ilmoittaa pentuvälittäjälle kasvattaja, mieluimmin kirjallisesti tai sähköpostin kautta, tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi.
3. Kasvattaja velvoitetaan ilmoittamaan pentuvälittäjälle kun pentue on myyty tai poistetaan välityksestä.
4. Jäsen voi ilmoittaa pentuvälitykseen myös ns. kodinvaihtoa tarvitsevat (aikuiset) koirat tai mahdollista sijoituskotia etsivät tuontikoirat.

Uuden kodin etsimisen tullessa ajankohtaiseksi:
– Ota yhteys kasvattajaan, hän haluaa varmistaa kasvatilleen hyvän elämän, lisäksi hänellä on yhteyksiä ja kokemusta.

Pentuvälitys:

email: pentuvalitys(at)skotlanninhirvikoirat.fi


Tällä hetkellä ei välitettäviä pentueita, ota yhteys kasvattajiin kysyäksesi pentusuunnitelmia!

Kasvattajat