Jalostustoimikunta tiedottaa

Jalostustoimikunta tiedottaa

Skotlanninhirvikoirien terveyskysely 2016

 

Terveyskyselyyn pääset tästä

 

Skotlanninhirvikoirakerho ry:n jalostustoimikunta on valmistellut skotlanninhirvikoirien terveyskyselyä, joka tulee jakoon mahdollisimman pian. Terveyskyselylomake on tarkoitus laittaa kerhon nettisivuille sähköiseen muotoon, joka helpottaa lomakkeen täyttämistä.

Kerhon jalostustoimikunnan tavoitteena on kerätä kyselyn avulla laaja yleiskuva koirakannan terveydentilasta, sillä rotumme terveys on jokaisen rodun harrastajan ja kasvattajan yhteinen tavoite. Jalostustoimikunnan tavoitteena on avoimuuden lisääminen.

Jotta rotujemme terveystilannetta voidaan seurata, ja tietoa siitä voidaan kerätä ja jakaa kaikkien saataville, on kyselyyn vastaaminen ensiarvoisen tärkeää.

 

Koiranjalostuksen keskeisiä tavoitteita ovat:

  • ensisijaisesti kasvattaa fyysisesti ja psyykkisesti terveitä yksilöitä,
  • koiran elämän kannalta perinnöllisten sairauksien ja vikojen vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen,
  • rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen,
  • rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen ja
  • rotutyypillisen ulkomuodon ja alkuperäisen käyttötarkoituksen säilyttäminen.

 

Terveyskyselyn kaikista tuloksista tehtyä tietokantaa on tarkoitus pitää ajan tasalla ja mm. ilmentyneiden sairauksien osalta käyttää:

  • tiedon jakamiseen rodun tilasta jäsenlehdessä,
  • jalostuksen tavoiteohjelmassa ja verkkosivuilla, sekä
  • kasvattajien apuna jalostusvalinnoissa ja tiedoista kiinnostuneille yhdistyksen jäsenille.

 

Kyselyn tietoja hyödynnetään laadittaessa seuraavaa jalostuksen tavoiteohjelmaa ja sen päivittämisessä (JTO). Tietoja tullaan käyttämään myös jalostuksen tukena sekä sairauksien ja vikojen ennaltaehkäisyyn.

Kennelliiton KoiraNetissä näkyvät vain viralliset tutkimustulokset ja Kennelliiton jäsenten ilmoittamat koirien kuolinsyyt. Skotlanninhirvikoirakerhon terveyskysely kattaa myös ne tiedot, jotka eivät näy KoiraNetin jalostustietojärjestelmässä.

 

Kaikille skottien omistajille tarkoitettu kysely, ­ei vain jäsenille!

Jalostustoimikunta toivoo, että mahdollisimman moni skotlanninhirvikoiran omistaja vastaisi kyselyyn. Toivomme kyselykaavakkeen täyttämistä kaikista koirista, myös jo edesmenneiden koirien tiedot ovat tervetulleita ja tärkeitä. Jos omistat useamman kuin yhden koiran, täytä oma kaavake jokaisesta koirasta. Kaikki tiedot ovat arvokkaita rodun yleisen terveystilanteen selvittämiseksi.

Kyselyn tarkoituksena on koota vuosien ajan ajantasaista tietoa. Vastaa terveyskyselyyn uudelleen, jos koiran kyselytietoihin tulee muutoksia esimerkiksi jos koira on sairastunut.

Jalostustoimikunta toivoo myös, että kasvattajat lähettäisivät linkkiä tähän kyselyyn niille kasvattiensa omistajille, jotka eivät ole jäseniä eivätkä mahdollisesti muutenkaan löydä kyselyä netistä.

Terveyskysely ei siis ole vain yhdistyksen jäsenille, vaan ihan kaikille skotlanninhirvikoirien omistajille tai joskus sellaisen omistaneelle!

Skotlanninhirvikoirakerho ry:ssä jalostukseen liittyviä asioita käsittelee kerhon jalostustoimikunta. Jalostustoimikunta kerää tiedot ja koostaa niistä yhteenvedon, joka julkaistaan Maskotti­lehdessä ja yhdistyksen nettisivuilla. Yksittäisen koiran tietoja ei julkaista.

 

Kennelliiton terveyskyselyn tulokset kertovat perinnöllisyyden merkityksestä koirien terveys-ongelmissa.
Kennelliitto julkaisi viime vuoden maaliskuun alussa kaikille avoimen koirien terveyskyselyn. Kyselyn tarkoituksena on kerätä tilastotietoa koirarotujen terveydestä jalostuksen avuksi. Kertyvien tilastojen avulla voidaan tunnistaa tärkeimmät jalostuksella vastustettavat sairaudet ja seurata rotujen terveyden kehittymistä. Vastauksia on kertynyt tähän mennessä jo yli 13 300.

Terveyskysely keskittyy pääasiassa perinnöllisiin sairauksiin ja ongelmiin. Hyvä nyrkkisääntö perinnöllisyyttä pohdittaessa on, että jos sairautta tai ominaisuutta esiintyy joissakin roduissa selvästi enemmän kuin muissa, sillä on hyvin todennäköisesti perinnöllinen tausta. Terveyskyselyn tulosten perusteella koirarotujen välillä on eroja esimerkiksi iho-­oireiden ja mahavaivojen yleisyydessä.

Iho-­oireita ovat esimerkiksi toistuva tai jatkuva ihon tai tassujen kutina, hilseily, punoitus tai tulehdus. Iho-­oireisiin kuuluvat myös toistuvat tai krooniset ulkokorvan tulehdukset, toistuvat paikalliset, märkivät ihotulehdukset (hot spot) sekä demodikoosi eli ”sikaripunkki”.

Kaikkien rotujen vastauksissa iho-­oireita esiintyy 13 prosentilla koirista. Kun tarkastellaan Suomen kymmentä suosituinta rotua, merkittäviä tai toistuvia iho­oireita on ollut vähiten jämtlanninpystykorvalla (1 %) ja eniten kultaisellanoutajalla (26 %), saksanpaimenkoiralla (25 %) ja labradorinnoutajalla (23 %).

Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan jäsenen, eläinlääkäri Nina Mennan mukaan perimän vaikutus allergioissa ja atopiassa on merkittävä. Siksi allergista tai atooppista koiraa ei tule käyttää jalostukseen.

Kennelliitto muistuttaa, että perinnöllisyydellä on tärkeä rooli myös muissa koirien terveysongelmissa. Suurin osa perinnöllisistä sairauksista periytyy monigeenisesti eli sairauden puhkeamiseen vaikuttaa useita, jopa kymmeniä geenejä. Geenit asettavat ominaisuudelle eräänlaiset raamit, joiden sisällä ympäristötekijät muokkaavat ominaisuutta edelleen. Ympäristön vaikutus toimii laukaisevana tekijänä, mutta taustalla on aina perinnöllinen alttius.

Kennelliiton terveyskyselyllä kartoitetaan rotujen yleistä terveydentilaa. Kyselyn avulla saadaan tietoa myös sellaisista sairauksista, joille ei ole Kennelliiton virallisia tutkimuksia koskevia tutkimusohjeita tai ­käytäntöjä.

Kennelliitto koostaa kyselyvastauksista rotukohtaisia yhteenvetoja jaettavaksi rotujärjestöille ja ­yhdistyksille, lisäksi Kennelliitto julkaisee niitä roduista, joista vastausten otoskoko kertyy tarpeeksi suureksi. Koirakohtaisia vastauksia tai omistajien tietoja ei luovuteta eikä julkaista.

 

Skotlanninhirvikoirakerho ry:n jalostustoimikunta

Jos sinulla on kysyttävää skotlanninhirvikoirien jalostukseen liittyen, ota yhteyttä jalostustoimikuntaan: jalostus(at)skotlanninhirvikoirat.fi