Vuoden skotlanninhirvikoira pistelaskusäännöt

Vuoden skotlanninhirvikoira pistelaskusäännöt

Vuoden skotlanninhirvikoira pistelaskusäännöt

1 Tarkoitus ja laskutapa

Skotlanninhirvikoirakerho ry valitsee ja palkitsee vuosittain vuoden skotlanninhirvikoiran ja parhaan vastakkaisen sukupuolen, vuoden juniorin, vuoden veteraanin sekä vuoden kasvattajan. Kilpailu on tarkoitettu Suomen näyttelyissä käyville, Suomen Kennelliiton rekisterissä oleville skotlanninhirvikoirille, joiden omistaja on Skotlanninhirvikoirakerho ry:n jäsen. Mikäli koiralla on useampi kuin yksi omistaja, tulee yhden omistajista olla Skotlanninhirvikoirakerho ry:n jäsen. Palkinnot myönnetään ainoastaan kerhon jäsenten koirille. Kilpailun pistelaskuun lasketaan maksimissaan kuusi Suomessa pidettyä näyttelyä kuudelta eri tuomarilta. Myös kerhon Club Showsta saa pisteitä ja ne sisältyvät kilpailuun.

Omistaja ilmoittaa koiransa Vuoden skotti-kilpailuun sekä kasvattaja ilmoittaa ryhmänsä Vuoden kasvattaja-kilpailuun. Koirat tulee ilmoittaa kilpailuun aina joulukuun loppuun mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmetä koiran omistaja ja kennelnimi sekä rekisterinumero. Tämä sääntö astuu voimaan takautuvasti vuoden 2019 alusta.

Ilmoittautumiset lähetetään sähköpostilla osoitteeseen pistelasku(at)skotlanninhirvikoirat.fi.

2 Laskenta

Pisteet lasketaan kalenterivuosittain.

Skotlanninhirvikoirakerho ry:n pistelaskija laskee pisteet ja lopulliset pisteet julkaistaan vuoden alussa kerhon kotisivuilla ja lehdessä. Epävirallisia väliaikatuloksia julkaistaan mahdollisuuksien mukaan yhdistyksen nettisivuilla. Palkinnot jaetaan pääasiassa kerhon Club Show:ssa vuosittain tai vuosikokouksessa.

3 Pisteet ja sarjat

3.1 Yleinen sarja

Kisaan osallistuvalle koiralle lasketaan pisteet oman kilpailuluokkansa sijoituksen mukaisesti mikäli koiran laatuarvostelu on ERI (erinomainen), ja ne lasketaan seuraavasti:

esimerkiksi JUK 1 +4 pistettä, JUK 2 +3, JUK 3 + 2, JUK 4 +1 (juniorikilpailuluokka)

samoin NUK 1 +4 pistettä, NUK 2 +3, NUK 3 +2, NUK 4 +1 jne. (nuorten kilpailuluokka)
PU (paras uros) ja PN (paras narttu) luokissa sijoittuneet saavat pisteitä seuraavasti;

PU1 +4 pistettä, PU2 +3 pistettä, PU3 +2 pistettä ja PU1 +1 piste.

PN saa pisteitä vastaavasti.

Pisteiden mennessä tasan, tilanne ratkaistaan koiran ROP- sijoitusten määrän perusteella. Jos pisteet menevät silloinkin tasan, ratkaistaan tilanne VSP sijoitusten mukaan.

3.2 Lisäpisteet

Kaikissa sarjoissa KV (kansainvälisistä) -näyttelyistä ja SVKL:n (Suomen Vinttikoiraliiton) erikoisnäyttelystä saa 2 lisäpistettä, kerhon epävirallisesta erikoisnäyttelystä (Club Show) saa 3 lisäpistettä. Nord-näyttelyistä saa yhden lisäpisteen.

ROP-voittaja (rotunsa paras) saa 3 pistettä ja VSP-voittaja (vastakkaisen sukupuolen paras) saa 2 pistettä.

Kaikkien lisäpisteiden saanti edellyttää PU/PN sijoitusta.

Lisäksi SA-arvostelun (sertifikaatin arvoinen) saanut koira saa yhden lisäpisteen.

3.3 Vuoden juniori

Kerho valitsee vuosittain vuoden juniorin. Vuoden juniori-pisteet lasketaan yleisen sarjan pistelaskun mukaisesti (ks. kohta 3.1, 3.2). PU/PN sijoituksesta annetaan lisäpisteet kohdan 3.1 mukaisesti. Eniten pisteitä kerännyt juniori valitaan vuoden junioriksi.

3.4 Vuoden veteraani ja VSP-veteraani

Kerho valitsee vuosittain vuoden veteraanin. ROP-VET saa 3 pistettä ja VSP-VET saa 2 pistettä. PU/PN sijoituksesta annetaan lisäpisteet kohdan 3.1 ja 3.2 pisteytyksen mukaisesti. Eniten pisteitä kerännyt veteraani valitaan vuoden veteraaniksi.

3.5 Vuoden kasvattaja

Kerho valitsee vuosittain vuoden kasvattajan. Kasvattaja ilmoittaa ryhmänsä kilpailuun toimittamalla tulokset pistelaskijalle joulukuun loppuun mennessä. Tuloksista tulee ilmetä näyttely, päivämäärä ja tulos.

Kasvattajaryhmästä saa pisteet muiden kilpailuluokkien tapaan. Ensimmäiseksi sijoittunut kasvattaja saa +4 pistettä, toiseksi sijoittunut +3 pistettä jne.

KP-maininnan saanut kasvattaja saa yhden lisäpisteen.