Ansiomerkkien ansaintasäännöt

1 § Skotlanninhirvikoirakerholla on kultainen ja hopeinen oma ansiomerkki.

2 § Ansiomerkit jaetaan joka 2. (toinen) vuosi. Ansiomerkkejä myönnetään yhdistyksen ja/tai sen virallisen edustajan toiminnassa ansioituneille yhdistyksen henkilöjäsenille.

3 § Kultainen ansiomerkki
Kultainen ansiomerkki myönnetään ansioituneelle jäsenelle, jolle aiemmin on myönnetty hopeinen ansiomerkki ja jolle on kertynyt vähintään viisitoista jäsenyysvuotta.

4 § Hopeinen ansiomerkki
Hopeinen ansiomerkki myönnetään ansioituneelle jäsenelle, jolle on kertynyt vähintään kymmenen jäsenyysvuotta.

5 § Erikoisena kunnianosoituksena hallitus voi myöntää ansiomerkin ohjesäännöstä poiketen henkilölle, joka toiminnallaan on merkittävästi edistänyt kerhon tai rodun aatteita tai tavoitteita. Hallitus voi muutoinkin myöntää ansiomerkin ohjesäännöstä poiketen, milloin esityksen kohteen ikä, terveydentila tai muut näihin
verrattavat olosuhteet niin edellyttävät ja poikkeus on merkitykseltään vähäinen.

6 § Ansiomerkkiä on haettava pääsääntöisesti viimeistään edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä.

7 § Esityksen ansiomerkin myöntämisestä voivat tehdä kerhon jäsenet, kerhon hallitus ja kerhon toimikunnat. Esityksiin on liitettävä henkilön nimi sekä hakemisperusteet.

8 § Kerhon hallitus päättää ansiomerkin myöntämisestä. Ansiomerkki kunniakirjoineen jaetaan vuosikokouksessa.

9 § Hallitus ilmoittaa ansiomerkin myöntämisestä ansiomaisen esityksen tekijälle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta. Ansiomerkki ja kunniakirja luovutetaan saajalle vuosikokouksessa.

10 § Ansiomerkit numeroidaan juoksevalla numerolla ja myönnetystä ansiomerkistä lisätään maininta vuosikertomukseen.

11 § Ansiomerkki voidaan jäsenelle, joka on osoittanut merkittävää toimintaa yhdistyksen ja rodun, sen toiminnan ja tarkoitusperien hyväksi ja edistämiseksi. Ansioissa otetaan huomioon jäsenyysaika, toiminta
kerhossa ja sen toimikunnissa, toiminta kerhon edustajana sekä työstä rodun edestä.
Tällaisia toimia ovat muun muassa:
– Hallitustehtävät kuten puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen, rahastonhoitaja
– Jäsenlehden toimittaja
– Kerhon toimikunnissa toimiminen, esimerkiksi jalostustoimikunnassa, juoksutoimikunnassa, näyttelytoimikunnassa
– Kerhon kirjanpitäjä, tilintarkastaja
– Toimitsijakoulutus kuten lähettäjä, vieheenvetäjä, kehäsihteeri, maastotuomari, ratatuomari, ajuetuomari, jalostusneuvoja
– Pitkäaikainen, ansiokas kasvatustoiminta

13 § Kunniajäsen
Kunniajäsenen osalta noudatetaan mitä Skotlanninhirvikoirakerho ry:n yhdistyssäännöt määräävät 5 §.