Vuosikokouksen valinnat ja jäsenmaksut

23.4.2022 pidettiin kerhon vuosikokous

Skotlanninhirvikoirakerho valitsi kokouksessaan uuden puheenjohtajan Mia Vildénin.

Varsinaisina jäseninä hallituksessa jatkavat Reetta Marttinen ja Sarri Alanne.

Uusina erovuoroisten tilalle valittiin Tiina Kuuteri ja Emilia Salonen. Varajäseniksi valittiin Anssi Tervo ja Ella Myllymäki.

Jäsenmaksu pysyy ennallaan:

Varsinainen jäsen 25€, perheenjäsen 10€

Uusi hallitus aloittanut työnsä

oNline Web Fonts

Vuosikokouksessa valittiin yhdistykselle seuraava hallitus ja puheenjohtaja:

  • Puheenjohtaja: Petteri Puumalainen
  • Varapuheenjohtaja: Kielo Oksanen
  • Muut hallituksen jäsenet:
    • Sarri Alanne – sihteeri
    • Reetta Marttinen
    • Emilia Salonen – jäsensihteeri ja rahastonhoitaja