Club Show 2018

Club Show 2018

Tervetuloa
SKOTLANNINHIRVIKOIRIEN
2018 CLUB SHOWhun
Sunnuntaina 15.7.2018 Kaupin Vinttikoiraradalle Tampereelle
Tuomarina Liv Vogt-Johansen, kennel Troon, Norja

Ilmoittautumiset 4.7.2018 mennessä. Perinteinen kirjallinen ilmoittautuminen os. Sarri Alanne, Hurttalantie 520 D, 49720 Hurttala. Otsikoksi ”Club Show 2018”. Sähköpostilla ilmoittautumiset osoitteeseen timbermans@gmail.com (sähköposti ilmottautumisesta saat kuittauksen että ilmoittautuminen on tullut perille). Muista laittaa kuitti maksusta mukaan ilmoittautumiseen, sähköpostilla skannattu/kuvattu kuitti. Ja jos ilmoitat useamman koiran niin erittely kuittiin tai sähköpostiin. Tiedustelut ennen näyttelyä sähköpostilla timbermans@gmail.com ja näyttelypäivän aikana: Sarri +358 50 4696 095.

Ilmoittautumismaksu 25 €, pennut 10 € ja veteraanit (8 vuotta) ilmaiseksi. Ilmoittautumiset maksetaan tilille: FI54 4510 7720 0142 57. Käytä ilmoittautuessasi viitenumeroa 20051!!! Ilmoittautumiskaavake kennelliiton nettisivuilta.
Näyttelyssä arvostellaan seuraavat luokat: pennut 5-7 kk ja 7-9 kk, juniori-, nuorten-, avoin-, käyttö-, valio- , veteraanit 6-8 vuotta, veteraanit 8-yli luokka, kotikoira-luokka ja kasvattaja luokat. Näyttelyssä on myös Jälkeläis- ja Paras pari-luokka. Näihin luokkiin ilmoittautuminen näyttelypaikalla. Luokat ovat ilmaisia. Näyttelyssä jaetaan myös Paras Pää & Ilme- sekä Paras Liikkuja- palkinnot. Tuomari valitsee koirat loppukilpailuun.

Arvostelu alkaa klo 10. Vaikka näyttely on epävirallinen, on koirien oltava asianmukaisesti rokotettuja kennelliiton ohjeiden mukaan, rokotustodistukset siis mukaan. Arvioitu aikataulu julkaistaan noin viikkoa ennen näyttelyä kerhon netti- ja Facebook-sivuilla. Numerolappuja ei postiteta vaan ne jaetaan näyttelypaikalla kuten edellisinäkin vuosina.

Kasvattajat ja muut mainostajat huomio!
Nyt on mahdollisuus laittaa luetteloon ilmoitus (koko min. A5) 1/1-sivu 10€. Materiaali mieluiten pdf-muodossa osoitteeseen timbermans@gmail.com . Ilmoituksen voi maksaa muun ilmoittautumisten yhteydessä, muistathan lisätä sen erittelyyn. Jos tarvitset apua mainoksen teossa, autamme mielellämme pientä korvausta vastaan.

Jäsenillä ja kasvattajilla on mahdollisuus lahjoittaa näyttelylle kiertopalkintoja ja ruusukelahjoituksia (10€/luokka). Jos teet lahjoituksen ilmoittautumisen yhteydessä, laitathan erittelyn tästäkin kuittiin. Kiertopalkinto-asioissa ottakaa yhteyttä Sarriin +358 50 4696 095 tai timbermans@gmail.com.

Tervetuloa!
Näyttelytoimikunta ja Hallitus

Och samma på svenska:

VÄLKOMMEN till Skotska hjorthundarnas Club Show 2018 söndagen den 15.7.2018 på Kauppi Vinthundbanan i Tammerfors. Domare Liv Vogt-Johansen, kennel Troon, Norge.

Anmälningarna senast 24.6.2018. Traditionell skriftlig anmälning: address: Sarri Alanne, Hurttalantie 520 D, 49720 Hurttala. Rubrik ”Club Show 2018”. Anmälning via e-post: timbermans@gmail.com. Kom ihåg att bilägga kvittot på avgiften i anmälningen. Per e-post skannat eller bild på kvittot. Och om ni anmäler flera hundar så differentiering på hundarna i kvittot eller e-posten. Förfrågan före utställningen per e-post: timbermans@gmail.com och under utställningen: Sarri +358 50 4696 095.

Anmälningsavgift 25€, valpar 10€ och veteraner (8 år) gratis. Anmälningarna betalas på konto: FI54 4510 7720 0142 57. Använd referensnummer: 20051. Anmälningsblankett finns på Finnska kennelklubbens internetsidor.
Utställningen innehåller följande klasser: valpar 5-7 månader och 7-9 månader, juniorklass, unghundsklass, öppen klass, championklass, veteraner 6-8 år, veteraner över 8 år, hemmahundsklass och uppfödarklass. Man kan dessutom anmäla sig på utställningsplatsen till avkomlingsklass och ”bästa par” klass. Deltagande i dessa klasser kostar inte extra. Domaren väljer också deltagare till Bästa huvud och min -finalen och Bästa rörelser finalen.

Klasserna börjar kl. 10. Fast utställningen är inofficiell skall hundarna vara vaccinerade enligt Finnska kellelklubbens instruktioner. Ta med vaccineringsintyget. Beräknad tidtabell publiceras ca. 1 vecka före utställningen på Skotlanninhirvikoirakerho ry internetsida och på facebook sidan. Nummerlapperna delas ut på utställningsplatsen.

Uppfödare och annonsörer Obs!
Det finns möjlighet att sätta annons i katalogen (storlek min. A5) 1/1-sida 10€. Materialen helst i pdf-form till: timbermans@gmail.com. Man kan betala anonsen i samband med anmälningen, kom ihåg att differentiera den. Om du behöver hjälp med annonsen så hjälper vi gärna mot liten ersättning.

Klubmedlemmar och uppfödare har möjlighet att donera cirkulerande priser och ribbons (10€/klass). Om du donerar i samband med anmälningen så kom ihåg att differentiera det här också. I ärenden gällande cirkulerande pricer, kontakta Sarri: +358 50 4696 095 eller timbermans@gmail.com.

Välkomna!
Utställningkommisionen & styrelsen

Comments are closed.