Kerhon ansiomerkit vuodelle 2018

 

Nyt sinulla on mahdollista vaikuttaa siihen, kuka/ketkä  saisivat kerhon hopeisen ansiomerkin vuonna 2018. Esitykset ansiomerkkien saajiksi on toimitettava 31.12.2017 mennessä osoitteeseen hallitus@skotlanninhirvikoirakerho.net

Skotlanninhirvikoirakerho ry:n ansiomerkkien
ansaintasäännöt

1 § Skotlanninhirvikoirakerholla on kultainen ja hopeinen oma ansiomerkki.
2 § Ansiomerkit jaetaan joka 2. (toinen) vuosi. Ansiomerkkejä myönnetään yhdistyksen ja/tai sen virallisen
edustajan toiminnassa ansioituneille yhdistyksen henkilöjäsenille.
3 § Kultainen ansiomerkki
Kultainen ansiomerkki myönnetään ansioituneelle jäsenelle, jolle aiemmin on myönnetty hopeinen
ansiomerkki ja jolle on kertynyt vähintään viisitoista jäsenyysvuotta.
4 § Hopeinen ansiomerkki
Hopeinen ansiomerkki myönnetään ansioituneelle jäsenelle, jolle on kertynyt vähintään kymmenen
jäsenyysvuotta.
5 § Erikoisena kunnianosoituksena hallitus voi myöntää ansiomerkin ohjesäännöstä poiketen henkilölle, joka
toiminnallaan on merkittävästi edistänyt kerhon tai rodun aatteita tai tavoitteita. Hallitus voi muutoinkin
myöntää ansiomerkin ohjesäännöstä poiketen, milloin esityksen kohteen ikä, terveydentila tai muut näihin
verrattavat olosuhteet niin edellyttävät ja poikkeus on merkitykseltään vähäinen.
6 § Ansiomerkkiä on haettava pääsääntöisesti viimeistään edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä.
7 § Esityksen ansiomerkin myöntämisestä voivat tehdä kerhon jäsenet, kerhon hallitus ja kerhon
toimikunnat. Esityksiin on liitettävä henkilön nimi sekä hakemisperusteet.
8 § Kerhon hallitus päättää ansiomerkin myöntämisestä. Ansiomerkki kunniakirjoineen jaetaan
vuosikokouksessa.
9 § Hallitus ilmoittaa ansiomerkin myöntämisestä ansiomaisen esityksen tekijälle hyvissä ajoin ennen
vuosikokousta. Ansiomerkki ja kunniakirja luovutetaan saajalle vuosikokouksessa.
10 § Ansiomerkit numeroidaan juoksevalla numerolla ja myönnetystä ansiomerkistä lisätään maininta
vuosikertomukseen.
11 § Ansiomerkki voidaan jäsenelle, joka on osoittanut merkittävää toimintaa yhdistyksen ja rodun, sen
toiminnan ja tarkoitusperien hyväksi ja edistämiseksi. Ansioissa otetaan huomioon jäsenyysaika, toiminta
kerhossa ja sen toimikunnissa, toiminta kerhon edustajana sekä työstä rodun edestä.
Tällaisia toimia ovat muun muassa:
– Hallitustehtävät kuten puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen, rahastonhoitaja
– Jäsenlehden toimittaja
– Kerhon toimikunnissa toimiminen, esimerkiksi jalostustoimikunnassa, juoksutoimikunnassa,
näyttelytoimikunnassa
– Kerhon kirjanpitäjä, tilintarkastaja

– Toimitsijakoulutus kuten lähettäjä, vieheenvetäjä, kehäsihteeri, maastotuomari, ratatuomari,
ajuetuomari, jalostusneuvoja
– Pitkäaikainen, ansiokas kasvatustoiminta
13 § Kunniajäsen
Kunniajäsenen osalta noudatetaan mitä Skotlanninhirvikoirakerho ry:n yhdistyssäännöt määräävät 5 §.

Vuoden 2018 kalenterit saatavilla!

Ensi vuoden kalenterit ovat sapuneet! Kalenterin hinta on 12€. Saatavilla myös Messarista 10.12. Tuulilta 😊 Mikäli haluat kalenterin, laita viestiä tuuli.jalo.shkk@gmail.com Ilmoitathan myös, mikäli haet kalenterin Messarista.

Oletko muuttanut?

Mikäli osoitteesi on muutunut, ilmoitathan sen jäsensihteerille jasensihteeri(at)skotlanninhirvikoirat.fi ! Näin saat jatkossakin MaSkotin oikeaan osoitteeseen 🙂