Vuosikokous 4.7.2020 klo 12

Vuosikokouskutsu ja asialista

Shkk ry vuosikokous la 4.7.2020 klo 12.00, Takomotie 8, Helsinki

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen sääntöjenmukaisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Esitetään toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle

8. Vahvistetaan hallituksen esittämä talousarvio kuluvalle vuodelle

9. Määrätään varsinaisen, perhe- ja kannatusjäsenen jäsenmaksut kuluvalle vuodelle

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

11. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja varajäsenten valitseminen

12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä

13. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien palkkiot kuluvalle toimikaudelle

14. Muut hallituksen esittämät sekä kokouskutsussa mainitut asiat

15. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Hallitus