SHKK sääntömääräinen vuosikokous 31.10.2021

SHKK sääntömääräinen vuosikokous 31.10.2021

Skotlanninhirvikoirakerhon sääntömäärinen vuosikokous pidetään 31.10.2021 kello 12. Osoite Sorvaajankatu 15, 00880 Helsinki, 4 kerros. Kokouksessa käsitellän sääntöjen määrät asiat.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen sääntöjenmukaisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
  muille vastuuvelvollisille
 7. Esitetään toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle
 8. Vahvistetaan hallituksen esittämä talousarvio kuluvalle vuodelle
 9. Määrätään varsinaisen, perhe- ja kannatusjäsenen jäsenmaksut kuluvalle vuodelle
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 11. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja varajäsenten valitseminen
 12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä
 13. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien palkkiot kuluvalle
  toimikaudelle
 14. Muut hallituksen esittämät sekä kokouskutsussa mainitut asiat
 15. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!
Hallitus

Comments are closed.