SHKK sääntömääräinen vuosikokous 31.10.2021 – katso etäyhteyslinkki

Skotlanninhirvikoirakerhon sääntömäärinen vuosikokous pidetään 31.10.2021 kello 12. Osoite Sorvaajankatu 15, 00880 Helsinki, 4 kerros. Kokouksessa käsitellän sääntöjen määrämät asiat. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyden avulla, mutta tällöin ei voi osallistua äänestystä vaativiin kohtiin. Etäyhteyttä varten osoite on https://teams.live.com/meet/94584501102774.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen sääntöjenmukaisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
  muille vastuuvelvollisille
 7. Esitetään toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle
 8. Vahvistetaan hallituksen esittämä talousarvio kuluvalle vuodelle
 9. Määrätään varsinaisen, perhe- ja kannatusjäsenen jäsenmaksut kuluvalle vuodelle
 10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 11. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja varajäsenten valitseminen
 12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä
 13. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien palkkiot kuluvalle
  toimikaudelle
 14. Muut hallituksen esittämät sekä kokouskutsussa mainitut asiat
 15. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!
Hallitus